Меню

Анализ эпизода главы 4 похищение цветка

20 анализ эпизода из главы 4 «похищение цветка» гаршин .​

Ответы 2

у начерку до літературного автопортрету в. дрозд згадує рідне село, босоноге дитинство, в якому були і болі, і радощі, важку працю батьків, сільську вчительку, що «забралася до них чи то з харкова, чи з києва», безмежні луки, «каламутні» дороги, різні перипетії, що випали на його долю. чарівний світ села полонив його душу й серце, викликав потік думок, згодом став тією безмежною криницею, з якої він черпав свої творчі сили; тим корінням, яке живило душу, давало натхнення, поглиблювало

з-під пера письменника виходять твори різних жанрів: оповідання, повісті, новели, романи, які отримують полярні оцінки: хтось критикує їх, хтось благає «кинути написане в темний куток», хтось знаходить в них щось оригінальне й неповторне, а сам письменник наголошує: «не хочу бути таким, як усі», бо для нього — перш за все правда й лише правда. позиція в. дрозда відповідає тому стилеві, який входить у нашу літературу останнім часом і активно проявляється і в доробку деяких сучасних письменників. ім’я цьому стилю — постмодернізм (лат. post — після і франц. modern — сучасний).

«білий кінь шептало» — одне з ранніх оповідань митця, написане в ті роки, коли після століть жорстокого цензурного контролю наше мистецтво загалом (не тільки література) вперше розвивається в умовах практично повної свободи. знято будь-які обмеження. за кілька років українська література переборола тематичну неповноту, з прози зник такий жанр, як виробничий роман. зникли й теми, які за радянських часів були досить популярними: вірність комуністичній ідеології, радянський патріотизм, соціалістичний спосіб життя і т. ін. натомість розвиваються злободенні проблеми сьогодення, морально-духовне відродження нашого суспільства, з’являються твори еротичної тематики; набуває нового змісту поняття «художність літературного твору». мистецька якість художніх творів розглядається як гармонійне поєднання змісту і форми. правдивість і глибина зображення життя практично зливаються в єдине поняття.

яскравим прикладом нових творів є оповідання «білий кінь шептало». основну увагу варто сконцентрувати на образах і засобах їх творення, зокрема на алегорії, яка пронизує весь твір і є читачеві зрозуміти, хто є хто. головний герой оповідання — білий кінь шептало, в алегоричному образі якого письменник втілює суперечливу особу періоду «застою». шептало часто згадує своє дитинство, коли разом із матір’ю «бігав зеленими розореними дорогами, зазирав у зелені сутінки хащ, заходив по коліна в жовтогарячі лісові ». ті роки «пахли молоком і конюшиною». мати розповідала шепталу про гордих білих коней, що «від дідів і прадідів працювали на і», а люди захоплювалися їхньою гордовитою поставою й аплодували їм.

йшли змінювалися обставини перероджувалися білий кінь потрапив до «бригадного стовпища», яке сприймається нами як натовп безликих персоналій. вони разом ходять на водопій, разом їдять сіно, здебільшого мовчки виконують усі вказівки степана. лише іноді голосно про щось говорять. проте шепталові це не цікаво. більше того, він переконаний, що потрапив до стайні тільки завдяки якомусь випадку, химерній долі. кінь — гордовитий, здебільшого мовчазний. степан ставиться до нього з повагою.

минає час, і в коня все частіше з’являються думки про те, «що люди рано чи пізно його зламають» (степан дозволяє собі бити білого шептало втрачає своє «я» і переконує себе в тому, що до всього треба звикати, що « вітру не побіжиш, то краще, розумніше» прикидатися скореним, а вільним бути лише в душі. він боїться, щоб люди не побачили фальші в його поведінці, не помітили брехливої покірності, тому й тягне голоблі.

повага до себе, відчуття свого «я», твердість характеру виявляються тоді, коли «хлопчисько чіпкими руками пригнув голову коня, спритно накинув недогнуздок і владно сіпнув до себе». протестуючи проти приниження (а воля в душі істоти росла і кінь «з нечуваною силою шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на ноги й побіг так, як, здається, ніколи».

і ось він на волі. використовуючи такий художній засіб, як нагромадження дієслів, письменник вводить у текст міні-описи довкілля, що поглиблює психологічну характеристику того, хто відчув волю: «небо над шептало напнулося, тріснуло навпіл; трави заворожили його своєю духмяністю»; через якусь мить він побачив у воді «чисту, прекрасну білизну». вир думок, спогаді але ось пішов дощ, й емоції кудись зникли. кінь не біг, не йшов, а плівся туди, до стійбища. гірка радість засмутила його. він не хотів бути білим конем, а тому шубовснувся в калюжу і став сірим. як усі!

чим ближче він підходив до стайні, тим більшим було його бажання побачити степана, відчути на собі тріск

Источник

Анализ эпизода четвертой главы красный цветок гаршин. Рассказ В. М. Гаршина «Красный цветок», символика в произведении

Всеволод Михайлович Гаршин-русский писатель конца XIX века. Его творчество очень оригинально и необычно. Он начинал как писатель-реалист, но очень скоро в его творчестве появились символические черты. Гаршин был мастером символизации. Всеволод Михайлович Гаршин был необычным человеком: он отличался впечатлительной и ранимой душой, богатым воображением и удивительным гуманизмом. Он не мог смотреть на чужие страдания, причем не только людей, но и животных.

Г аршин рано столкнулся с болью, несправедливостью, жестокостью, и это так сильно ранило его, что он не мог забыть пережитых страданий. Все свои произведения Гаршин посвятил теме насилия и страдания, поэтому они оставляют мрачное впечатление.

В. Гаршин писал рассказы и повести. Его герои — больные или искалеченные жизнью люди. Писателя интересовала их психология, интересовало то, как меняется сознание больного человека в отличие от здорового. Об этом написан рассказ «Красный цветок». Этот рассказ произвел на меня тягостное впечатление. Действие происходит в психбольнице, куда привозят нового пациента. Писатель подробно, точно, реалистично описывает обстановку больницы. Но постепенно это описание переходит в символ всего мира, в котором мучаются все люди. Правда, это дано через восприятие главного героя — сумасшедшего. Психику больного человека Г аршин передает очень точно и правильно.

Красный цветок, который растет в больничном саду, потрясает больное сознание пациента. Его безумие усиливается: он решает, что в этом цветке заключено все зло мира, все, что не дает человеку жить радостно и счастливо. «В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества», — так герой рассказа воспринимает обычный цветок. Он понимает, что его призвание в жизни — уничтожить этот цветок, и тогда будет уничтожено зло. Этой борьбе больной отдает последние силы и чувствует себя героем. Но цветок издевается над ним: сначала он не дает себя сорвать, потом долго не вянет и высасывает из него жизнь.

Но цветок не один, их три. Сумасшедший решил сорвать их все, хотя это и запрещено. С риском для своего здоровья и жизни он срывает цветы: «Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит — тогда сам о,н погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира». Мне кажется, что во многом Гаршин писал эти строки про себя. Он тоже хотел победить зло мира и боролся с ним в своих произведениях. Трагедия героя рассказа, да и самого писателя в том, что его желания и усилия были напрасны. Он не победил зло, а умер сам. Он только сорвал красивые цветы.

Я думаю, что писатель понимал, что один человек не может победить все зло. Поэтому он сделал героя сумасшедшим, а действие перенес в психиатрическую лечебницу. Я также думаю, что так Гаршин пытался вылечить свою боль за все человечество.

В.М. Гаршин прожил короткую жизнь, но оставил нам очень мощные по силе воздействия произведения. Они никого не оставляют равнодушным, потому что написаны, можно сказать, кровью сердца. В них он высказал все, что его тревожило.

3 Проблемный урок по рассказу В.М.Гаршина «Красный цветок»

Тема урока : «Герой или безумец» (проблемный урок по рассказу В.М.Гаршина «Красный цветок»)

Цель урока: познакомить учащихся с биографией писателя В.М.Гаршина, выявить основную идею рассказа «Красный цветок».

Повысить уровень восприятия художественного текста, умение «видеть» авторскую позицию

Познакомить с понятием «образа-символа»

Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать, делать выводы

Развивать навыки анализа художественного произведения

Способствовать формированию личностной позиции, воспитание нравственных качеств: сострадания, гуманности.

Воспитывать интерес к литературе, как к искусству слова.

Человек в «Красном цветке» больше мирового зла, которому бросает вызов. В.И.Прудоминский . («Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина» — так назвал свою книгу о нём В.И. Прудоминский).

Основные виды деятельности учащихся: сообщение о биографии писателя, устные ответы на вопросы, работа с текстом, работа с литературоведческим понятием, инсценирование отрывка, работа с портретами писателя, составление ассоциативного словаря.

Организация класса, установка на активную деятельность

Вступительное слово учителя.

Сегодня на уроке мы познакомимся с биографией писателя В.М.Гаршина, проанализируем его лучшее произведение — рассказ «Красный цветок», введем новое понятие «символ», и ответим на проблемный вопрос, который и является темой нашего урока «Герой или безумец?».

Читайте также:  Конструирование в старшей группе цветок по образцу

Запишем число и тему урока в тетрадях и прочтем эпиграф. Ребятам было дано опережающее задание: подготовить сообщение и презентацию по биографии писателя.

Выступление учащихся, презентация.

Слово учителя.Итак, вы прочитали лучшее произведение писателя В.М. Гаршина «Красный цветок» . Если выразить одним-двумя словами, то какие чувства, эмоции, ощущения возникли у вас после прочтения рассказа? ( Герой вызывает сочувствие ). Почему?

Попробуем разобраться и прейдем к анализу рассказа.

Беседа по вопросам. Анализ рассказа. Работа с текстом.

Когда мы встречаемся с героем рассказа?

Какую знаменательную первую фразу произносит герой? Что значит слово ревизия? обследование, проверка, контроль, осмотр, пересмотр, инспектирование; переворот, перелом, перелицовка, перемена , обновление. Можем ли мы сказать, что эта фраза героя символична? Что она подразумевает? ( Мир нуждается в обновлении).

Ревизию чего собирается производить герой?

Осознает ли он, где находится?

Почему герой, зная, где находится, не сопротивляется, а сам идет в отделение?

(Герой интеллигентный, свободолюбивый, гордый человек)

Какие краски преобладают при описании больницы?

Как больница действует на больного?

Итак, в первой главе определены две противоборствующие силы. Какие?

(Герой, наделенный духовными стремлениями и все-таки здравым смыслом, и больница, подавляющая их. Больница, как особый замкнутый мир, имеет своего идеолога.)

Можно ли сказать, что образ доктора символичен?

Символом чего является доктор? Символом власти. Больница? Несвободы.

4. Инсценирование разговора главного героя с доктором.

— Какое ключевое слово произносит герой в этой сцене?

(Именно в разговоре с доктором герой произносит слово зло .)

Способны ли они понять друг друга?

Кто из них вызывает сочувствие?

(Больной думает не о своем благополучии, а о спасении несчастных больных, он не самодоволен, как доктор, он страдает. Те условия, в которые поставлен больной, не дают ему никаких шансов для борьбы. И все же он борется.)

С чем связано дальнейшее повествование в рассказе? (С борьбой героя с тремя красными цветами)

Почему герой, несмотря на «необыкновенный аппетит, катастрофически терял вес?

(Им овладела мысль о цветке)

Опишите лицо героя, когда он смотрит на цветок. (Можно зачитать отрывок)

Символом чего становится цветок для героя? (символом мирового зла)

5. Слайд. «Символ» Приведите примеры символов из жизни.

Почему герой видит цветы иначе, чем все остальные?

Какие чувства вызывает герой?

Как изменилось лицо героя в финале рассказа. Найдите в тексте последний абзац, прочитайте. (Работа с текстом)

Почему оно стало спокойным, умиротворенным? (Он спас человечество от зла, унеся его с собой, хотя и ценой собственной жизни).

Почему он сжимал цветы на груди?

6. Работа в группах: (1-2 минуты на обсуждение)

1 группа. Задание. Заполнить таблицу «Характеристика образа главного героя»

2 группа. Задание. Заполнить таблицу «Характеристика образа доктора»

3 группа. Задание. Почему В.Гаршин посвятил свой рассказ И.С. Тургеневу? Ваши предположения.

После ответа 3 группы сообщение учащегося о переписке Гаршина и Тургенева.

4 группа. Задание. Определите отношение автора к герою. Докажите свою точку зрения.

Ответ 4 группы. Ответы учащихся (1 минута для каждой группы)

Работа по сравнению двух портретов В.М. Гаршина.

Какое настроение вызывает у вас первый портрет?

Какое из изображений понравилось вам больше и почему?

Какие состояния Гаршина передал художник в этих портретах?

Учитель после ответов учащихся : На первом портрете писатель изображен в лучшие свои минуты, когда в нем совершалась возвышенная духовная жизнь, было состояние внутренней гармонии. На втором портрете он предстает в минуты внутренней боли, страшного напряжения. Знакомство Гаршина с Репиным относится к 1882-1884 годам. В это время художник работал над картинами «Не ждали» и «Иван Грозный», а писатель — над «Красным цветком». Репин сразу загорелся желанием сделать портрет Гаршина. «В характере Гаршина главною чертою было — «не от мира сего» — нечто ангельское. Когда Гаршин входил ко мне, я чувствовал это всегда еще до его звонка. А входил он бесшумно и всегда вносил с собою тихий восторг, словно бесплотный ангел. Гаршинские глаза, особенной красоты, полные серьезной стыдливости, часто заволакивались таинственной слезою», — вспоминал Репин. Он выбрал писателя в качестве модели для образа царевича Ивана: «В лице Гаршина меня поразила обреченность: у него было лицо обреченного погибнуть. Это было то, что мне было нужно для моего царевича». Через год Репин создает большой портрет писателя.

Можно ли связать идею рассказа «Красный цветок» с личностью Гаршина, его судьбой? Вспомните факты биографии писателя, о которых вы узнали в начале урока. (Ответы учащихся)

Работа над эпиграфом. Слайд

Обратимся к эпиграфу нашего урока. Как вы понимаете смысл этой фразы?

Итак, ответим на вопрос: герой или безумец?

Учитель: Гаршина тяготила несправедливость современной жизни. Своим творчеством он протестовал против социального уклада, основанного на бездушии и насилии. Но жизнь в своей сущности не теряла для него своего обаяния.

Что узнали нового на уроке?

В чем актуальность рассказа в наше время?

Какое это произведение – социальное, высмеивающее странные порывы людей, или философское, заставляющее нас в очередной раз задуматься о смысле жизни?

Домашнее задание: написать эссе на тему «Смерть – победа или поражение главного героя?»

В октябре 1881 года В.Гаршин по совету своей матери пишет письмо Ивану Сергеевичу Тургеневу. «… я написал ему коротенькое письмецо. Иван Сергеевич счёл нужным ответить следующее: «Любезнейший Гаршин, как мне было приятно получить от вас (правда, давно уже) письмо и как мне совестно, что я так долго не отвечал вам. Посылаю теперь к вам несколько строк через вашего брата Евгения».

Иван Сергеевич в ответном письме успокаивает Гаршина, говорит, что его болезнь пройдёт, и он оставит «заметный след» в русской литературе. Тургенев сообщает Гаршину: « Я и в прошлом году рассчитывал на то, что авось вы у меня погостите; а уже в нынешнем вы, наверное, мне не откажете. Из всех наших молодых писателей вы тот, который возбуждает большие надежды. У вас есть все признаки настоящего, крупного таланта. ».

«Приободрение» И.С. Тургеневым молодых писателей говорит о щедрости его души и сердца, таланте не только литературном, но и человеческом.

Задание. Заполнить таблицу «Характеристика образа главного героя»

Задание. Заполнить таблицу «Характеристика образа доктора»

Задание. Почему В.Гаршин посвятил свой рассказ И.С. Тургеневу? Ваши предположения.

Характеристика литературного героя (образа главного героя рассказа «Красный цветок»

Характеристика литературного героя (образа доктора в рассказе«Красный цветок»)

Место, занимаемое героем в произведении _____________________________________________________________________________

Образование, род деятельности ___________________.

Общественное и семейное положение героя; обстановка, в которой он живет ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Манера держаться, внешность, особенности костюма _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Поступки, особенности поведения, деятельности, влияние на окружающих______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Понимание героем целей жизни, его основные интересы _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чувства литературного героя, его отношение к другим действующим лицам_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отношение других действующих лиц к данному герою _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отношение автора к герою и значение героя в раскрытии идеи произведения_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Рассказ В. Гаршина “Красный цветок” повествует о героической борьбе – борьбе главного героя с вселенским злом. Воплощением этого зла для сумасшедшего стал яркий красный цветок – цветок мака.
Казалось бы, как это прекрасное растение может напоминать о чем-то страшном и злом? Но мысли помешанного нельзя объяснить логически. Кроме того, автор подчеркивает, что зачастую внешне зло бывает прекрасно, но от этого страшнее становится его сущность.
Итак, герой, попавший в сумасшедший дом, решил, что кусты мака, растущие в саду больницы, таят в себе все мировое зло: этот цветок “впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид”. И герой решил, что ему во что бы то ни стало нужно уничтожить это растение, иначе – иначе погибнет весь мир.
Этот человек решил пожертвовать своей жизнью – ради жизней других. Несколько дней он прятал цветы мака у себя на груди – чтобы ядовитые испарения поразили лишь его, но не окружающих. В итоге герой умирает – от истощения, физического и морального, которые, конечно, были следствием его душевной болезни.
Но, как мне кажется, этой трагической историей автор хочет сказать, что мир прекрасен теми безумцами, которые способны отдать свою жизнь во имя блага других. Благодаря им совершаются кардинальные перемены, благодаря им предотвращаются глобальные катастрофы. Конечно, такие люди не всегда и не во всем правы, однако без них невозможна жизнь на земле.

Другие сочинения:

  1. Красный цветок Самый знаменитый рассказ Гаршина. Не являясь строго автобиографическим, он тем не менее впитал личный опыт писателя, страдавшего маниакально-депрессивным психозом и перенесшего острую форму болезни в 1880 г. В губернскую психиатрическую больницу привозят нового пациента. Он буен, и врачу Read More .
  2. Цветок В этом стихотворении герой, спокойный, сосредоточенный человек, сидит с книгой в руке и между ее страниц находится закладка – засохший цветок. Находка героя заставила глубоко задуматься и погрузиться в размышления. Заинтересовал его не только сам высохший цветок, сколько человек, Read More .
  3. Одним из основных направлений творчества А. С. Пушкина является философская лирика. Поэта волнуют вечные человеческие вопросы: о добре и зле, о мгновении и бесконечности, о смысле человеческой жизни. Его интересуют не только собственные чувства и переживания, но и внутренний мир Read More .
  4. Рассказ Платонова “Неизвестный цветок” ставит перед читателями важный вопрос – что может сделать каждый из нас, чтобы вокруг стало меньше голосов, просящих о помощи? Содержание этого произведения заставляет нас поразмышлять над поставленной проблемой. Главный герой рассказа – маленький цветок, выросший Read More .
  5. Ландыш я считаю чудом природы. Каж­дый цветок в отдельности – это шедевр, кото­рым можно любоваться и восхищаться. Желтовато-белые колокольчики идеаль­ной формы на тонкой зеленой ножке, возвы­шающейся среди довольно широких удлинен­ных листьев. Кажется, тронь их – и зазвенят тоненько, нежно, возвещая Read More .
  6. У А. С. Пушкина есть удивительное стихотворение – “Цветок”. Оно небольшое – состоит из нескольких строф. Сюжет стихотворения прост: лирический герой нашел в старой книге засушенный и забытый кем-то цветок. И эти потерявшие краски лепестки подняли в душе героя целую Read More .
  7. Цветок Стихотворение “Цветок” написано Василием Андреевичем Жуковским в 1811 г. Вид увядшего цветка, что автор называет минутной красой полей, одинокого и лишенного былой прелести, рождает в его сердце размышления о своей жизни. Ведь подобно руке осени, жестоко лишающей цветок красоты, Read More .
  8. Рассказ написан по материалам газетных репортажей и воспоминаниям очевидцев о русско-японской войне. “Безумие и ужас” всякой войны Л. Андреев показал через иррациональный образ Красного смеха, созданный болезненной фантазией главного героя, который постоянно находится в психическом напряжении. Обратите внимание на глаголы, Read More .
Читайте также:  Цветок из полотенца пошаговая инструкция

Чем является красный цветок для героя рассказа? (по рассказу В. Гаршина “Красный цветок”)

О символическом значении красного цветка в одноименном рассказе Гаршина написано много. Красный цветок в рассказе — это воплощение зла, однако нельзя забывать, что цветок воплощает в себе зло только в воображении несчастного безумца. Герой называет цветок – Ариманом, (Ариман — олицетворение сил зла, божество тьмы и преисподней, часто отождествляемое в христианстве с сатаной) принявшим «скромный и невинный вид». Подвиг – героический, самоотверженный поступок. Сумасшедший совершил подвиг. Он поборол зло ценой своей жизни, всего себя другим отдал. Гаршин выразил свое преклонение перед красотой «самоотвержения и героизма», перед романтикой подвига. «Красный цветок» — это гаршинский гимн «безумству храбрых». В этом заключен его глубокий философский смысл. Драматизм действия заменён у Гаршина драматизмом мысли, вращающейся в заколдованном кругу «проклятых вопросов», драматизмом переживаний, которые и являются основным материалом для Гаршина. Необходимо отметить глубокую реалистичность гаршинской манеры. Для его творчества характерны точность наблюдения и определённость выражений мысли. У него мало метафор, сравнений, вместо этого — простое обозначение предметов и фактов. Короткая, отточенная фраза, без придаточных предложений в описаниях. Широкий охват социальных явлений не удавался Гаршину. Не большой внешний мир мог он изображать, а узкое «своё». И это определяло все особенности его художественной манеры. Глубоким пессимизмом проникнуто все его творчество. Значение Гаршина в том, что он умел остро чувствовать и художественно воплощать социальное зло.

51. Творчество Гарди. «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»

Харди — последний из представителей эпохи королевы Виктории. Первые два романа: «Отчаянные средства» и «Под деревом зелёным, или Меллстокский хор», Харди выпустил анонимно. В 1874 году вышел роман «Вдали от обезумевшей толпы», сделавший Харди известным писателем. Всего Харди издано двадцать пять наименований — романов, сборников рассказов и стихотворений. Большинство своих романов и рассказов посвятил крестьянам. Описывая трагическую судьбу своих героев, Харди обнажает социальную основу психологических конфликтов и выступает против мертвящих моральных норм викторианской эпохи. Но обращаясь к противоречиям действительности, Харди не видит путей к их разрешению. Действительность подавляет писателя, чем определяется общий трагический тон его произведений. Наисильнейшей стороной творчества Харди является анализ трагических конфликтов и описание английского быта. В области языка он продолжает традиции английских классиков и целиком принадлежит XIX веку. В «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» честная женщина, пойдя на преступление за своё счастье, гибнет на эшафоте. Героиня Гарди наделена редким очарованием, ее образ особенно трогает читателя. В радостях и страданиях женской души, пламенной и самоотверженной, но легко ранимой, беззащитной перед грубой силой,. Выразились и его омраченная печалью восторженность, и переполнявшие его горечь и негодование. Многие английские романисты, предшественники Гарди, писали о падении женщины, делали горькие наблюдения, будившие совесть, будоражившие мысль. Однако никто из них не связал с этой темой столько кричащих вопросов, не тронул так резко больное место, не высказал столь жесткого упрека обществу. Он сознательно назвал Тэсс «чистой женщиной» и заявил, что говорит только правду. Тэсс – персонаж трагический. Однако ни страсть, ни волевое устремление, ломающее препятствия, сталкивающее разноречивые интересы, не владеют ею. Душевная чистота – пленительное и безобидное свойство – вот ее пафос. Она готова страдать, безропотно переносит все лишения судьбы, занимается самой тяжелой работой, терпит насмешки. Тэсс из рода д Эрбервиллей — классический роман о трагедии и утрате. Любовь и преступление причудливо переплелись в судьбе юной Тэсс, нищей наследницы древнею рода, обреченной на роль содержанки — и готовой переломить эту судьбу ценой собственной жизни.

«Где я? Что со мной?» — пришло ему в голову.

О, щоб тоби. — закричал вошедший сторож.

Який тоби бис помогае! Грицко! Иван!

Идите швидче, бо вин развязавсь.

«Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу». Так погиб герой самого известного рассказа Всеволода Гаршина (1855-1888).

Сюже тные элементы. В рассказе 6 глав. В 1 главе (завязка п ервая) новый душевнобольной доставлен в больницу, он сопротивляется со страшной силой. Все медицинские манипуляции он воспринимает как пытки, видит в себе христианского мученика за веру, например, святого Георгия. Во 2 главе (развитие действия) ночью больной проснулся ненадолго здоровым человеком и снова уснул. Недаром эта глава самая короткая. 3 глава (завязка вторая) содержит разговор больного с доктором о свободе, затем безумец видит цветы мака в больничном саду. 4 глава (развитие действия) наполнена событиями: фантазии героя, первая дневная попытка сорвать мак, вторая вече рняя попытка оказалас ь удачной, бешеный аппетит, уничтожение цветка. В 5 главе (кульминация первая) мы узнаём, зачем нужно уничтожить мак: «В этот яркий красный цветок собралось все зло мира… Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить». Через три дня больной сорвал второй алый цветок. Худеет, успокоительные лекарства (морфий) не действуют. В 6 главе (кульминация вторая и развязка) больной в смирительной рубахе привязан к кровати, рвётся, кричит о страшной опасности, к нему приставлен сторож, ночью безумец освобождается, срывает третий цветок, утром его нашли мёртвым.

Хронотоп (время и место текста). Действие происходит в больнице и больничном саду, то есть в замкнутом горизонтальном пространстве. Вертикальное же пространство разомкнуто, поскольку безумец связывает себя с небом: «Я иду к вам, — прошептал он, глядя на небо». Неслучайно повторяются однокоренные слова «луна, лунный»: «За кустами, прямо против окна, темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками; слева — белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна внутрь комнаты, на пол, и освещал часть постели и измученное, бледное лицо больного с закрытыми глазами; теперь в нем не было ничего безумного».

День и ночь находятся в оппозиции. Днём герой безумен (главы 1, 3, 4, 5, 6), ночью в первой половине рассказа он чувствует себя здоровым (главы 2, 4). Противоположны также образы мака (дневная бодрость) и морфия (ночной сон). Как известно, морфий получают из сока маковых головок — какая злая ирония! Душевнобольной стремится уничтожить мак (источник всемирного зла в его глазах), а доктор впрыскивает ему дозу морфия в качестве лечебного средства.

Больница для душевнобольных.

Комната в больнице. Окна с железными решётками. Недалеко мертвецкая

Комната в больнице. «Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите».

Коридоры больницы, садовая дверь.

Главная тема рассказа — смерть. Именно на мысль о смерти наводят сильные позиции текста (начало и конец, повторы, ключевые слова). Название «Красный (символ крови) цветок». Посвящается памяти недавно умершего Тургенева. Начало 1 главы: «Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!» Конец: «Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон». Начало 2 главы (самой короткой): «Он очнулся ночью». Конец: «На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, затем чтобы утром встать с постели прежним безумцем». Начало 3 главы: «Как вы себя чувствуете? — спросил его на другой день доктор». Конец: «Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении». 4 глава (самая длинная). Начало: «Он сознавал, что он в сумасшедшем доме; он сознавал даже, что он болен». Конец: «Он дрожал как в лихорадке и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслыханно смертельным ядом». 5 глава. Начало: «Он не спал всю ночь». Конец: «Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел». 6 глава. Начало: «И больного связали». Конец: «Но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу».

Ключевые слова мотива смерти рассыпаны по всему тексту: «Место тайной казни, ад, за что убивать меня, в смертельном ужасе, отрубили голову, мёртвый сон, глухая стена мертвецкой, худел с каждым днём, мёртвые, убитые, умерших, ядовитое, смертельное дыхание, погибну, побледнел как смерть, задушу, смертельный яд, погибнет, умрёт, лучше смерть, чуть живым, погибаете, убить, умерли, смерть, закоченела, могила. Если так пойдет дальше, он не выживет. Если так пойдет дальше, он умрет через два дня. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел. Я иду к вам, — прошептал он, глядя на небо».

Читайте также:  Колокольчик цветок описание для 3 класса окружающий мир

Герой Гаршина — гордец, а гордыня, как известно, смертный грех и духовная болезнь. «Он видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга». «Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит — тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира». «Який тоби бис помогае!» «Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье». Вспоминается также тематический повтор, связанный с российским императором: «Пётр Первый, Пётр Великий, Полтавская битва». Безумец воспринимает себя христианским спасителем мира, почти мучеником, святым Георгием. Красному кресту на больничном колпаке он придаёт мистическое значение.

Символы. Число 3. Три красных цветка . «Одно из самых положительных чисел-эмблем в символике, религиозной мысли, мифологии и фольклоре. Может рассматриваться как взаимодействие (сумма) двойственности и единства. Участвует вместе с четверкой (символом телесного) в образовании священных семерки (сложение) и двенадцати (умножение), в обоих случаях представляя небесное или Дух (душу)».

Мак. «Древние греки считали мак атрибутом не только бога сна (Гипноса), но и бога смерти (Танатоса). Известно, что приготовленное из мака снотворное зелье имелось уже у древних египтян, которые пользовались им как лекарством и для этого возделывали даже близ города Фив тот же самый вид мака (Рараver somniferum), который возделываем и мы. В наше время целительные свойства мака отступили, не выдержав конкуренции с синтетическими анальгетиками. И на первый план выступил смертельно опасный сок этого цветка, опиум, источник героина, морфина и других опаснейших наркотиков. Но цветок ни в чем не виноват. Виноваты люди, потерявшие чувство меры, не ощущающие грани между жизнью и смертью, а иногда и просто некрофилы, поклонники Танатоса».

Красный цвет. «Среди переживаний, которые отражает красный цвет, можно выделить, с одной стороны, любовь, страсть, эротическое начало, вдохновение, а, с другой стороны, агрессию, ненависть и опасность. Считается, что выбор красного цвета связан также с тенденцией к самореализации. Наиболее часто красный цвет вызывает такие ассоциации, как пламенный, огонь, огненный, пекло, жар, кровь, раздражение. Красный цвет оказывает на человека разнообразное психическое воздействие. Часто он вызывает волнение, беспокойство, усиливает нервное напряжение. Повышая уровень тревоги, он заставляет больше внимания уделять окружающему миру. Находясь в окружении красного, человек интуитивно старается побыстрее из него выбраться».

Крест. «Крест — главный символ Христианства, представляющий собой орудие казни Богочеловека Иисуса Христа, на котором он был распят для искупления грехов мира. Крест является символом жертвенной любви всеблагого Бога к падшим людям, всепобеждающим духовным оружием христиан, основанием и средоточием церковной жизни».

Толковый словарь. «Ариман (дух бедствий ) — бог зла в религии древнего Ирана, осно ванной Зороастром. А. — источник зла, несправедливости, всех в редных сил природы; во всякое доброе нач инание он может заронить зерно зла. Ему п одчинены все другие злые духи».

«Морфий — бесцветный кристаллический порошок, получаемый из опия, горький и ядовитый; в малых дозах является болеутоляющим и усыпляющем средством. Наркотическое, болеутоляющее средство, добываемое из млечного сока маковых головок. [От Morpheios — бога сна в греческой. мифологии.]»

«Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал во время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году был обезглавлен».

«Палладиум, палладий (др.-греч. παλλάδιον) — священная статуя-оберег, изображавшая Афину-Палладу. Являлась святыней и талисманом города, в котором хранилась. В переносном смысле — талисман, сакральный предмет, приносящий удачу владельцу (чаще стране)».

«Далия. Георгин — русское название этого цветка. Ботаническое его название Далия (Dahlia), относится он к семейству астровых. Георгины — это многолетнее клубневое растение с отмирающими к зиме стеблями и мощными многолетними клубнями, имеющими запас питательных веществ. Родина далии — Северная Америка. Эти растения хорошо были известны ацтекам и майя».

Глеб Успенский о «Красном цветке» : «Но ведь Гаршин в своем «Красном цветке» сумел упомнить и удержать в своем внимании переходные моменты не только болезненного состояния.

Читая такую вещь, как «Красный цветок», мы, кроме тонких наблюдений над симптомами психической болезни, видим, что источник страдания больного человека таится в условиях окружающей его жизни и что оттуда, из жизни, страдание вошло в его душу. Видим, что жизнь оскорбила в нем чувство справедливости, огорчила его, что мысль о жизненной неправде есть главный корень душевного страдания и что нервное расстройство, физическая боль, физическое страдание только осложняют напряженную работу совершенно определенной мысли, внушенной впечатлениями живой жизни. Огорченная жизнью мысль бьется, как бьется перелетная птица с ветром, с туманом, — бьется с симптомами физической болезни, но она, эта мысль, как птица, знающая цель своего полета, — не искажается этими встреченными на пути ее полета препятствиями, а старается пробиться сквозь них, устремляясь к известной цели, в данном случае к похищению цветка, к истреблению его как источника всякого зла. Одно уже то обстоятельство, что психически больной сосредоточивает свое внимание не просто на цветке, а именно на красном, и что именно этот цвет обнаруживает неразрывную связь просто физического страдания с страданием нравственным, возбужденным жизнью, впечатлениями пережитого, окрашенными в этот именно красный, кровавый цвет, — уже одно это доказывает, что живые впечатления действительной жизни, известного тона, свойства, смысла и качества, — имеют в психическом расстройстве такого человека, как Гаршин, первенствующее перед физическим расстройством значение».

Внесюжетные элементы (портрет, пейзаж, интерьер, отступления)
Портрет героя. «Он был страшен. Сверх изорванного во время припадка в клочья серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан; длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб».

Интерьер. «Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. Два больших зала, один — столовая, другой — общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянною дверью, выходившей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж; тут же были устроены две темные комнаты, одна обитая тюфяками, другая досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами — ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот. В небольших каморках было по четыре и по пяти кроватей; зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно.

Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовала тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним, сделанным в углу, окном; стены и своды были выкрашены темно-красною масляною краскою; в почерневшем от грязи полу, в уровень с ним, были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачною физиономиею увеличивал впечатление».

Пейзаж. «Угол сада зарос густым вишняком; вдоль него тянулись аллеи из вязов; посредине, на небольшой искусственной горке, был разведен самый красивый цветник во всем саду; яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним, и можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы; он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенною яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь».

Источник

Adblock
detector